ธนา อุทัยภัตรากูร
ชายผู้เปลี่ยนดินและไม้ไผ่ให้เป็นบ้าน
| OKMD

นิตยสาร OKMD | OFFICE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
ฉบับ ที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558
คอลัมน์ INTERVIEW : ธนา อุทัยภัตรากูร ชายผู้เปลี่ยนดินและไม้ไผ่ให้เป็นบ้าน
ที่มา http://www.okmd.or.th/okmd-kratooktomkit/280/designer-bamboo

” ความต้องการของผมคืออยากพึ่งพาตัวเองได้มากที่สุด จริงๆ แล้วความต้องการของคนเรามีแค่เรื่องปัจจัย 4 คนเรามีที่ดินไว้ปลูกบ้าน ปลูกข้าวและพืชผักสมุนไพร และเลี้ยงสัตว์ แค่นี้เราก็มีเกือบทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิต จึงไม่ต้องเหนื่อยและเสียสุขภาพไปกับการหาเงินมากๆ อีกต่อไป ”