ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักการประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายชื่อนักศึกษา และPre-degree)