“สร้างพลังชีวิต ด้วยพลังการเรียนรู้” ด้วยหัวใจ สมอง และสองมือ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอาศรมศิลป์ ได้ร่วมกันจัดงาน “สร้างพลังชีวิต ด้วยพลังการเรียนรู้” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้รู้ที่เข้าถึงความหมายของคุณค่าแห่งชีวิต และสร้างพลังชีวิตด้วยประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการลงมือทำ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนับร้อยชีวิต จากหลากหลายวัยและสาขาวิชาชีพ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม

“สุนทรียะ จริยะ และศักยะ สังฆะแห่งการเรียนรู้”

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ จาก นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “สุนทรียะ จริยะ และศักยะ สังฆะแห่งการเรียนรู้” โดยอาจารย์หมอเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่มีคุณค่านั้น จะต้องมีทั้งเรื่องความรู้สึกและอารมณ์ การรู้สึก รู้สมไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น (สุนทรียะ) แต่ต้องมีการแยกแยะที่ดีเป็นตัวกำกับทิศทางด้วย (จริยะ) โดยคนทุกคนนั้นมีเป้าหมาย และมีศักยภาพที่จะเข้าถึงความดี ความงาม ความจริงเหล่านั้นได้

“How to Learn Life เรียนรู้อย่างไรให้ชีวิตมีความหมาย”

ช่วงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “How to Learn Life เรียนรู้อย่างไรให้ชีวิตมีความหมาย”

ผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน ได้แก่ คุณคฑา มหากายี เจ้าของโรงแรมพระนครนอนเล่น และบ้านเรียนทางช้างเผือก ผู้สนใจทำการศึกษาให้มีความรู้สึก คุณภาริอร วัชรศิริ ผู้เขียนหนังสือ “How to love my mother” และ “How I live my life” และคุณชวณัฎฐ์ ล้วนเส้ง สถาปนิกชุมชนและครูโยคะ โดยมีคุณปาล์ม ชลณัฎฐ์ โกยกุล เป็นพิธีกรดำเนินงาน 

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ใจ : พันตุงใยแมงมุม

Mini Workshop ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ใจ : พันตุงใยแมงมุม ซึ่งเป็นกิจกรรมจริยศิลป์ (Contemplative Art) เปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนและเรียนรู้สภาวะจิตใจของตนเอง ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือทำ . ทั้งนี้คณะทำงานสถาบันอาศรมศิลป์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป