ด้านสถาปัตย์

ด้านสถาปัตย์


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะและอาคารสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION)

สถาปัตยกรรมต้นแบบของการมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์

ชื่อโครงการ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ เจ้าของโครงการ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ตั้งโครงการ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 58 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 2,038 ตร.ม. (เฉพาะสถาบันอาศรมศิลป์) ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552 งบประมาณ 15,000,000 บาท
1 2