ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว

ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว


รุ่งอรุณ อาศรมศิลป์ ร่วมโค้ชแกนนำพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระยอง MARCO ปฏิรูปการศึกษารับ EEC

พื้นที่นวัตกรรมแบบระยองขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า จึงต้องสร้างให้เกิดการจัดการศึกษาใหม่ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการพัฒนาครู

สู้เพื่อเด็ก บูรณาการชีวิต พัฒนาชุมชนครูมืออาชีพ กลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูง

ศึกษาศาสตร์ อาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมประชุมหารือวงพัฒนาชุมชนครูมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยตนเอง กลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน

ขอเชิญรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ Arsomsilp Forum 2018: The Consciousness of Place

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ พร้อมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบของคุณ Kashef Mahboob Chowdhury

อาศรมศิลป์ ร้อยใจทุ่งครุ สู่ศูนย์เด็กชุมชน

สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ร่วมผสานความถนัดของคนในชุมชนไปพร้อมกับบ่มเพาะนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา ครู ศึกษาศาสตร์ , สถาปนิก สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผู้ประกอบการสังคม ศิลปศาสตร์ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำงานจริง ผ่านกิจกรรมกระบวนการหลากหลาย

ค่ายเปิดบ้านสถาปัตย์ 61 OPEN HOUSE
9-10 เมษายน 2561

ค่ายเปิดบ้านสถาปัตย์ 61 OPEN HOUSE พื้นที่ที่จะทำให้คุณได้ค้นพบความงาม ความจริง ความคิดสร้างสรรค์ ได้ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิกให้มากขึ้น ผ่านพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตย์ ฯ ณ ถนนวินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

สถาปนิก นักกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมดำเนินกิจกรรม พัฒนาพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม ใน “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สถาบันอาศรมศิลป์ จัดกิจกรรม BIG CLEANING & ZERO WASTE

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จิตอาสาพลังแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันอาศรมศิลป์ ครบรอบ 11 ปี (17 ตุลาคม 2560) ชาวอาศรมศิลป์ ประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา สถาปนิก พนักงาน พร้อมใจกัน ประกอบพิธีทำบุญสวดมนต์ภาวนาและร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ

Workshop งานวิจัย Smart Modern Green Village โครงการบ้านสถาพร

สถาปนิกและอาจารย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน และ ทีมงานบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านที่อยู่อาศัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมยั่งยืน (Green & Sustainable Architecture) ซึ่งเป็น

ภาคเอกชนร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์

บริษัท ชนันธร ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 กับหน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

รศ.ประภาภัทร นิยม รับรางวัลนวัตกรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษาอย่างมีคุณค่า

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับรางวัล Inspirational Innovator 2017 ด้านการศึกษา รางวัลเพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ “ผู้สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำนึกที่ดี” ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย ผ่านการริเริ่ม

ปฐมนิเทศอาศรมศิลป์ 2560 | เปิดหัวใจใหม่สู่ก้าวแรกของการเรียนรู้

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 65 คน ของทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาทางศิลปศาสตร์