สมัครงาน

สมัครงาน


รับสมัคร ภูมิสถาปนิก (Junior Landscape Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)

รับสมัคร สถาปนิก (Junior Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)