บริการสังคม

โครงการเด่น

ครูหัวใจใหม่ การศึกษาองค์รวม | Holistic Teacher

Holistic Teacher ครูหัวใจใหม่ การศึกษาองค์รวม สื่อสร้างสรรค์สำหรับคุณครู พี่เลี้ยงเด็กเล็ก พ่อ แม่ ตลอดจน ทุกคนในสังคม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมสำคัญรอบตัวของเด็กเล็ก โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม Holistic Learning Creative

ดูเพิ่มเติม

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

ดูเพิ่มเติม