สถาบันอาศรมศิลป์

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารการสมัคร/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือก/ กำหนดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์/ ประกาศผลสอบ / รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และชำระเงิน/ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รวมพลังปลุกยักษ์เมืองคอน ตื่น…เพื่อเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนชาวเมืองคอนปลุกความยิ่งใหญ่ของเมืองเก่าให้คงอยู่อย่างสง่างามและสมสมัย โดย คณะกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า ภาครัฐท้องถิ่น กลุ่มประชาสังคม และชุมชน ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์

โครงการหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการระยะสั้น “Heritage Boutique Hotel”

อนุรักษ์บ้านเก่ากับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 (ระยะเวลาหลักสูตร: 3 วัน 2 คืน)

การประกวดแบบศิลปะ เพื่อปลูกปัญญาสังคม : หัวข้อ เบิกอัตลักษณ์เชียงคาน ด้วยศิลปะ 3 มิติ ที่สะท้อนวัฒนธรรมและชุมชน

อพท.พื้นที่พิเศษเลย ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดแบบศิลปกรรม 3 มิติในหัวข้อ เบิกอัตลักษณ์เชียงคาน ด้วยศิลปะ 3 มิติ ที่สะท้อนวัฒนธรรมและชุมชน เพื่อร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเมืองเชียงคาน ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 เม

เกาะซิซิลี่ ประเทศอิตาลี ดินแดน “ไตรโลกยพสุธา”

เที่ยวชมดินแดน ที่ได้รับการเรียกขานในหมู่อารยชนโบราณว่า “ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำสามมุมโลก“ หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ดินแดนแห่งพระแม่ธรณีสามขา” (Trinakria) ซึ่งได้มาจากการเป็นสถานที่ตั้งที่อยู่ในจุดกึ่งกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ถือเป็นจุดบรรจบกันของโบราณรา

ปลุกพลังเยาวชนสืบสานคุณค่าแท้ “เมืองเก่าสงขลา” สู่เมืองมรดกเรา มรดกโลก

กิจกรรมเยาวชนกับการพัฒนา “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง” ผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบคุณค่า เพื่อสื่อสารความเป็นพลเมืองรักษ์สงขลาอย่างสร้างสรรค์

เรียนรู้ความเป็น “ครูองค์รวม” ที่อาศรมศิลป์

บทสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.จันทนา จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์ และลูกศิษย์ คุณครูนัท นันทกานต์ อัศวะตั้งตระกูลดี มหาบัณฑิตหมาดๆ จากหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม และบัณฑิตจากหลักสูตรประกาศนีย

Partnership School เพิ่มพลังวิสัยทัศน์ ผอ. สู่การเป็นครูของครู (Super Coach)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จับมือ สถาบันอาศรมศิลป์ พัฒนาโรงเรียน Partnership School เพิ่มพลังวิสัยทัศน์ ผอ. สู่ การเป็นครูของครู (Super Coach) ห้องเรียนหัวใจการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน WHOLE SCHOOL TRANSFORM
1 2 3 18